CENNIK USŁUG LIDER

Nazwa

Cena netto

Success fee

Uwagi

Konsultacje/ doradztwo

100zł

Pierwsza konsultacja dla nowego klienta jest nieodpłatna (1 godzina)

Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego

Od 3000zł

5%

Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Od 5000zł

5%

Cena zawiera również opracowanie biznes planu wraz z pełną analizą finansową oraz innych niezbędnych załączników finansowo-rzeczowych do wniosku o dofinansowanie.

Opracowanie wniosku na preferencyjną pożyczkę, biznes plan na start-up

Od 500zł

5- 10%

Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji

Od 10000zł

Z pełną analizą finansową wskaźnikową.

Opracowanie biznes planu, modelu biznesowego

Od 2500zł

Dokument może być wykorzystany do celów kredytowych czy pozyskania innego rodzaju źródeł finansowania np. venture capital, seed capital.

Rozliczanie kwot pozyskanej dotacji

5-25%

Dotyczy tylko projektów nie napisanych przez nas.

Cena za wykonanie usługi jest ustalana indywidualnie.

Zarządzanie projektem

Kompleksowa usługa Zarządzania projektem jest wyceniana indywidualnie.

Audyt projektu

1500zł

Cena za dzień pracy audytora

Szkolenia specjalistyczne

Cena za szkolenie jest ustalana każdorazowo indywidualnie i prezentowane w ofercie szkolenia.

Model ekonomiczny (Excel)

Od 2000zł

Due Diligence

Od 6500zł

Doradztwo Biznesowe

100zł/h lub
1200zł/mc

Cena ustalana indywidualnie

Optymalizacja zarządzania finansami przedsiębiorstw

100zł/h lub
1200zł/mc

Cena ustalana indywidualnie

Kredyty i pożyczki

Od 1%

Opracowanie biznesplanu i/lub wniosku kredytowego bezpłatnie

Doradztwo prawne, podatkowe i finansowe

100zł/h
1200zł/mc

Difinansowanie z UP

500zł

5%

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

 

Ilość dokumentów

Cena netto

1- 10

149 zł

11- 26

248 zł

27- 42

347 zł

Każde kolejne 15 dokumentów

99 zł

Księgi Handlowe

Ilość dokumentów

Cena netto

1- 5

249 zł

6- 15

349 zł

16- 26

449 zł

27- 37

549 zł

38- 47

649 zł

48- 57

749 zł

58- 67

849 zł

68- 78

949 zł

79- 88

1 049 zł

89- 100

1 149 zł

101- 111

1 249 zł

112- 121

1 349 zł

122- 131

1 449 zł

Każde kolejne 10 dokumentów

99 zł

Kadry-Płace

Ilość pracowników

Cena netto/ szt.

1- 20

24,99 zł

Powyżej 20

Ustalana indywidualnie

Umowy cywilno- prawne

19,99 zł

Dla klientów unijnych specjalna oferta na prowadzenie usług księgowych – do 10% taniej